De cara al retorn de l’activitat esportiva i el possible inici de competició, us comuniquem el nostre protocol d’actuació envers la situació  actual d’excepcionalitat per pandèmia i emergència sanitària.

Existeixen 2 escenaris diferents:

ESCENARI 1: jugador/a amb símptomes compatibles amb la Covid 19

  • Si en el moment de realitzar el control de temperatura, el termòmetre marca més de 37ºC i/o s’observa algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19 procedirem a realitzar el protocol d’actuació d’un cas compatible amb la Covid-19.
  • Els símptomes compatibles amb la Covid-19 són: febre, tos i/o dificultat respiratòria.
  • En cas de presentar algun d’aquests símptomes procedirem a l’aïllament del jugador/a en un vestidor buit amb el primer o segon entrenador-monitor.
  • Tots 2 portaran la mascareta posada.
  • El coordinador avisarà immediatament a la família perquè vingui a buscar al jugador.
  • Davant de qualsevol tipus de complicació, es trucarà al 061.
  • La família haurà de posar-se en contacte amb el seu CAP de referència i explicar el cas. Una vegada tinguin la informació, hauran de posar-se en contacte amb el club per transmetre si es realitza una PCR o no. En cas de que es realitzi una PCR
  • El club per la seva part, es posarà en contacte amb el SVE (Servei de Vigilància epidemiològica) per explicar el cas i esperar instruccions. Una vegada es rebin aquestes instruccions seran transmeses a les famílies de l’equip el qual pertany el jugador/a pel grup de whatsapp

ESCENARI 2: jugador/a positiu en Covid 19

  • En cas de positiu d’un jugador/a, la família d’aquest haurà d’informar al club.
  • El club per la seva part, es posarà en contacte amb el SVE (Servei de Vigilància epidemiològica) per explicar el cas i esperar instruccions. Una vegada es rebin aquestes instruccions seran transmeses a les famílies de l’equip el qual pertany el jugador/a pel grup de whatsapp. Si el jugador ha estat en contacte les 48-72h anteriors amb els membres de l’equip es suspendran els entrenaments durant el període de 10 dies, sempre sota la decisió i tutela de les autoritats sanitàries pertinents.